Phát triển năng lực toàn diện cho doanh nhân 4.0

Chắp cánh cho sự phát triển của doanh nhân thông qua công nghệ số và hệ sinh thái doanh nhân – doanh nghiệp.

Các Ứng Dụng

Sức mạnh
doanh nhân 4.0

Giải pháp đơn giản hoá toàn bộ quá trình quản lý công việc (giao việc, nhận việc, update công việc, phê duyệt trạng thái công việc, tự động nhắc việc…).

Tăng năng lực quản lý đa nhiệm, văn hoá và năng suất doanh nghiệp.

Giải pháp check-in nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí thông qua công nghệ QR-Code.

(IN DEVELOPING)

Giải pháp kết nối cộng đồng doanh nhân nhằm chia sẽ, hỗ trợ và phát triển nguồn lực cho doanh nghiệp.

(IN DEVELOPING)

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn & Sứ mệnh


TẦM NHÌN: Đến năm 2025, chúng tôi sẽ liên kết và hỗ trợ phát triển cho

30,000+
doanh nhân khu vực Đông Nam Á.

SỨ MỆNH: Tối ưu hiệu suất làm việc của doanh nhân thông qua các giải pháp số


MeePIC sẽ ra mắt vào tháng 08/2021.

Bạn đã đăng ký trải nghiệm sớm chưa?

Bằng cách đăng ký sớm vào form bên dưới, bạn sẽ nhận thông tin về sản phẩm, lời mời tham gia trải nghiệm và nhận ưu đãi từ ứng dụng.